HUN    ENG    DEU
Rólunk
Nyitvatartás
Galéria
Programok, információk
Tudástár
Dokumentumtár
Közérdekű adatok
Fenntartó
Alapító okirat
Szervezeti és Működési Szabályzat
Művelődési Otthon
Közösségek, klubok
Szolgáltatások és díjtételeik
Helytörténeti gyűjtemény
Könyvtár
Küldetés nyilatkozat
Könyvtári szolgáltatások
Könyvtárhasználat és díjtételei
Online könyvtár
Répcelaki Hírmondó
Európai Uniós projekt
Közös fedél alatt
Nyitott Tér Közhasznú Kulturális Egyesület
Répce TV Nonprofit Kft.
Répcelakért Közhasznú Egyesület
Szolgáltatások gazdálkodóknak

Szervezeti és Működési SzabályzatRépcelaki Művelődési Otthon és Könyvtár
Szervezeti és Működési Szabályzat


I. FEJEZET
Általános rendelkezések

1. Szervezeti és Működési Szabályzat a fenntartó 2010. november 25-én történt
jóváhagyásával, Répcelak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 338/2010. (XI.
25) és a 147/2013. (V. 30.) számú határozata alapján lépett hatályba, és ezzel egyidejűleg
hatályát veszti az intézmény előző Szervezeti és Működési Szabályzata.

2. Az 1997. évi CXL. törvény rendelkezik a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről, Répcelak Város Képviselő-testületének 10/2004. (II. 13.)
rendelettel módosított 15/1998. (XII. 14.) számú önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok meghatározásáról és ellátásáról.

A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) célja, hogy meghatározza
az intézmény szervezeti felépítését, az intézmény működésének belső rendjét, a vezetők
és alkalmazottak feladatait és jogkörét.

Az intézményre vonatkozó adatok

A jogelőd intézmények megnevezése és alapítási időpontja:

Művelődési Otthon:
Kultúrház (1949-1960), Körzeti Művelődési Ház (1961-1989), Művelődési Ház (1990)

Könyvtár:
Községi Könyvtár (1958-1968), Körzeti Könyvtár (1968-1990), Nagyközségi Könyvtár (1990)

Közvetlen jogelőd neve: 424976000 törzskönyvi azonosító számú Művelődési Otthon és
Könyvtár

Jogelőd székhelye: 9653 Répcelak, Bartók Béla utca 55.

Alapítás időpontja: 2004. 01. 01. (Intézménytörténeti alapítás éve: 1991.)

Alapító okirat száma: 147/2013 (V.30.) RVÖ

Az intézmény megnevezése, elérhetősége:

Megnevezése: Répcelaki Művelődési Otthon és Könyvtár
Székhelye: 9653 Répcelak, Bartók B. u. 55.
Postai címe, elérhetősége: 9653 Répcelak, Pf. 10.

    Művelődési Otthon:
    tel/fax: 95/370-211
    e-mai címe: muvhaz@repcelak.hu
    internet elérési cím: www.mok.repcelak.hu

    Könyvtár:
    tel.: 95/588-001, 95/588-002
    e-mail címe: konyvtar.repcelak@repcelak.hu
   internet elérési cím: www.mok.repcelak.hu

Fiókintézmények: Helytörténeti gyűjtemény
                           Répcelak, Petőfi S. u. 22.
                          
                           Műfüves pálya
                           Répcelak, József A. u. 32.

Törzskönyvi száma: 664079

Fenntartás, felügyelet:

Alapító: Répcelak Nagyközség Önkormányzata

A fenntartó neve:
Répcelak Város Önkormányzata

Felügyeleti szerve:
Répcelak Város Képviselő-testülete

Az intézmény vezetőjét kinevező szerv:
Répcelak Város Képviselő-testülete

Az intézmény vezetője:
Igazgató

A vezető megbízásának rendje: az intézmény önálló jogi személy, melynek egyszemélyi
felelős vezetője az igazgató. Az igazgatót pályázat útján Répcelak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevezi ki határozott időre.

Az intézmény működéséhez szükséges feltételeket a fenntartó biztosítja.

Legfontosabb működési feltételek:
* a rendeltetésszerű működéshez szükséges megfelelő elhelyezés, szakmailag képzett,
megfelelő számú személyzet,
* az intézmény vezetőjének és dolgozóinak szakmai képzésen, továbbképzéseken,
tapasztalatcseréken való részvételének biztosítása,
* a gyűjtemények, információs adatbázisok folyamatos gyarapítása,
* a működéshez szükséges korszerű felszerelések, gépek és egyéb szakmai eszközök
beszerzése,
* a szolgáltatások folyamatos korszerűsítése.

Az intézmény bélyegzői:

Hivatali körbélyegző
Felirat: Répcelaki Művelődési Otthon és Könyvtár

Fejbélyegzők:

1. Répcelaki Művelődési Otthon és Könyvtár
    9653 Répcelak, Bartók B. u. 55.
    Tel.:95/370-211

2. Répcelaki Művelődési Otthon és Könyvtár
    9653 Répcelak, Bartók B. u. 55.
    Tel.: 95/588-001, 95/588-002

Tulajdonbélyegző (ovális alakú)
Felirat: Répcelaki Művelődési Otthon és Könyvtár tulajdona
Az ovális alak alsó harmadában vonal.

Az intézmény szakágazati jelzőszámai, TEÁOR besorolása:

Közművelődési alaptevékenységek:
Alaptevékenységek szakfeladatai:


Szakfeladatok száma: Szakfeladatok megnevezése:

910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
900124 Egyéb előadó művészeti tevékenység
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
932919 M. n. s. egyéb szórakoztatási tevékenység
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység
900200 Előadó művészeti tevékenységet kiegészítő tevékenység
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

Könyvtári alaptevékenységek:
Alaptevékenységek szakfeladatai:


Szakfeladatok száma: Szakfeladatok megnevezése:

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123 Könyvtári szolgáltatások
581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

Vállalkozási tevékenység:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Az intézmény típusa:
Nyilvános könyvtár, közművelődési intézmény és helytörténeti gyűjtemény, azaz többfunkciós, közös igazgatású kulturális létesítmény.

Gazdasági besorolása:
- A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény
- Önállóan működő költségvetési szerv

Működési területe:
Répcelak város közigazgatási területe. Az intézmény hálózati tevékenységet nem folytat.

A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya:

Az intézmény számára a jogszabályokban, testületi határozatokban megfogalmazott feladatokat, szervezeti és működési előírásokat a jelen SZMSZ-ben foglaltak figyelembe
vételével kell alkalmazni.

Az SZMSZ hatálya kiterjed:
* az intézmény összes dolgozójára,
* az intézményben működő testületekre, szervezetekre, közösségekre,
* az intézmény szolgáltatásait igénybe vevőkre.
  Következő 1/5. oldal
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum Copyright © 2010. Répcelaki Művelődési Otthon és Könyvtár.
Minden jog fenntartva.
www.ysolutions.hu