HUN    ENG    DEU
Rólunk
Nyitvatartás
Galéria
Programok, információk
Tudástár
Dokumentumtár
Közérdekű adatok
Fenntartó
Alapdokumentumok
Munkatársaink
Művelődési Ház
Szolgáltatások és díjtételeik
Helytörténeti gyűjtemény
Könyvtár
Küldetés nyilatkozat
Könyvtári szolgáltatások
Könyvtárhasználat és díjtételei
Online könyvtár
Répcelaki Hírmondó
Európai Uniós projekt
Közös fedél alatt
Nyitott Tér Közhasznú Kulturális Egyesület
Répce TV Nonprofit Kft.
Répcelakért Közhasznú Egyesület
Szolgáltatások gazdálkodóknak
A Szakkör
Radó-emlékház

Európai Uniós projekt

TÁMOP  3.2.4-08/01-2009-0031 "Tudásdepó-Expressz" 

A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében a Művelődési Otthon és Könyvtár a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár vezette konzorcium tagjaként sikeres pályázatot nyújtott be 2009. februárjában a Vas megyei könyvtárak formális és informális tanulást támogató szolgáltatásainak összehangolt fejlesztése címmel.

A 2010. március 1-jén induló, és 2012. február 28-án záruló projekt teljes támogatása 86.198.558 Ft. Ebből az összegből a Művelődési Otthon és Könyvtár támogatása 5.049.010 Ft.

A projekt alapvető célkitűzése, hogy az együttműködő könyvtárak  -   dokumentumaik döntő hányadáról 24 órás elérhetőséggel biztosítsák a tájékozódási lehetőséget a különböző településeken élőknek, és a különféle oktatási intézményekben tanulóknak - interaktív, használóbarát könyvtári honlapok kialakításával közvetlen kommunikációs lehetőséget teremtsenek a könyvtár és használója között: minden regisztrált könyvtárhasználó önállóan „menedzselheti” könyvtári tranzakcióit (hosszabbítás, előjegyzés, könyvtárközi kölcsönzés kezdeményezése), - saját fejlesztésű, elsődlegesen helyismereti tartalmú adatbázisok építésével, közhasznú információk szolgáltatásával biztosítsák az információhoz való korlátozásmentes hozzáférést, -   az elektronikus írástudáshoz kapcsolódó ismeretek átadásával a korszerű információszerző technikákat tudatosan használók körét bővítsék, -     az örömszerző olvasást középpontba állító megyei rendezvénysorozattal és a kapcsolódó helyi programokkal a kulturális tőke fontosságát tudatosítsák.  

A répcelaki városi könyvtár projekttervezete kiemelten kezeli tartalomszolgáltatási erőforrásainak fejlesztését, interaktív könyvtári portálon Web-alapú szolgáltatáskínálat kialakítását.  A könyvtár tartalomszolgáltatási fejlesztése a tulajdonában lévő, a helytörténeti kutatásban egyedi értéket képviselő fotógyűjtemény feldolgozását jelenti az intézmény által használt integrált rendszerben és 24 órás szolgáltatását az önálló könyvtári honlapon.   A honlapfejlesztés elsődleges szempontja a tanulási szükségetek és a különböző felhasználói csoportok igényeinek színvonalas kielégítése. Az interaktív, akadálymentesített, egyes elemeiben két nyelvre lefordított (angol, német) honlap lehetőséget kínál arra, hogy a könyvtár használói önállóan kezdeményezzenek kölcsönzéshosszabbítást, előjegyzést, könyvtárközi kölcsönzést. Ezen kívül természetes módon biztosítja a répcelaki mikrotérség kulturális tartalmainak közzétételét.  

A könyvtár egyedi kezdeményezésű olvasásnépszerűsítő kezdeményezése, a Szamárfülek a 10-14 éves korosztály kötelező és ajánlott olvasmányainak a komplex esztétika eszközrendszerével való feldolgozása, a formális oktatás keretein kívül.

A tervezett programok másik nagy csoportja, a helyi általános iskolával együttműködve, annak névadója, Móra Ferenc előtt kíván tisztelegni. A Móra-hét rendezvényei – Zengő abc elnevezéssel – a szépolvasási, szépkiejtési készségek fejlesztésére, az olvasmányélmények drámapedagógiai eszközrend-szerrel való megvitatására helyezik a hangsúlyt.

A tervezett helyi programkínálat harmadik eleme Tatay Sándorhoz kapcsolódik, aki Répcelakon kezdte meg írói pályafutását. A nevével fémjelzett rendezvény – a munkássága előtt tisztelgő emlékkonferencián túl – a mikrotérség valamennyi írópalántájának megmérettetési lehetőséget kínál. A tervezett olvasásnépszerűsítő programok mindegyike a nyomtatott írásmű kézbevétele, értő/értelmező forgatása mellett épít a megújuló intézményi honlap kínálta lehetőségre, interaktív feladatsorok közzétételével.  

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósulhat meg.
Tudásdepó-Expressz projektzáró - Répcelak részprojekt (ppt 2012)
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum Copyright © 2010. Répcelaki Művelődési Otthon és Könyvtár.
Minden jog fenntartva.
www.ysolutions.hu